Mesafeli Satış Sözleşmesi


SATICI

Ticari Ünvanı :  Karyalı Pazarlama İnşaat Sanayi Nakliye Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Bitez Mahallesi Kaklık Caddesi No. 11 48400 Bodrum Muğla
Telefon : 0252  313 09 82
E-mail : info@allkaria.com
Satıcı Vergi Dairesi : Bodrum
Vergi No: 526 063 6673
Mersis No : 052606366730015
Satıcı  E-Posta Adresi : www.allkaria.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi : Aras Kargo
Allkaria Çağrı Merkezi: 0252  313 09 82
ALICI
Adı – Soyadı ( Şirket Ünvanı ):

Adresi :Ofis Bodrum: TC No :
Vergi Dairesi ve No :
Telefon :
E-Posta:
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları, işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı'nın, (iş bu sözleşmede açıklanan yollarla satın alma işlemini gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişi, Karyalı Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (iş bu sözleşmede “Satıcı ALLKARIA”  olarak anılacaktır)  ait www. allkaria.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı ALLKARIA' ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, (mobil cihaz uygulamaları dahil ) Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. www.allkaria.com sitesinde yer alan bilgilendirmeler ve Alıcı tarafından verilen sipariş bilgilerine dayanarak düzenlenen Karyalı Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fatura işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır.
MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)
MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı ALLKARIA' dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
Sevkiyat:
Sipariş onayına ilişkin elektronik postanın gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler Satıcı ALLKARIA’nın gönderi planına alınır.
Teslimat:
Alıcının talep ettiği Ürün/ürünler Satıcı ALLKARIA’nın dağıtım ve pazarlama faaliyeti gösterdiği Bodrum ve Milas ilçeleri mücavir alan sınırları içerisinde kendi araç ve personeli tarafından belirtilen adrese teslim edilecektir, bu mücavir alanlar dışında kalan adreslere teslimatlar Satıcı ALLKARIA’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından yapılır.
Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
Mallar, Satıcı ALLKARIA’nın kendi araçlarının teslimat yaptığı Bodrum / Milas ilçeleri mücavir alan sınırları dışında olup ve aynı zamanda Kargo şirketlerinin de adrese teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar, salgın hastalık dahil mücbir nedenler ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde uzama olabilir. Bu gecikmelerden dolayı Alıcı Satıcı ALLKARIA’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Mal, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Satıcı ALLKARIA sorumlu değildir.
Zarar görmüş paket durumunda; zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Satıcı ALLKARIA’nın teslimat yetkilisine veya Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Satıcı ALLKARIA’nın teslimat yetkilisi ya da Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak malların hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı Alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Satıcı ALLKARIA’nın teslimat yetkilisinin veya kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Satıcı ALLKARIA Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.
MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları, Satıcı ALLKARIA’nın beyan ettiği aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı ALLKARIA, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları
Satıcı ALLKARIA' ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcı ALLKARIA’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı ALLKARIA, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet' i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet' in sipariş edilmesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ALLKARIA Mal/Hizmet' in teslimine ilişkin bir yükümlülüğünün kalmadığı kabul edilir.
Malın Satıcı ALLKARIA tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
MADDE 6 -SİPARİŞ / ÖDEME PROSEDÜRÜ
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen malların KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Satıcı ALLKARIA hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya üretim veyahut stok problemi ile karşılaşılması durumunda Alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda Alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da Alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir mal gönderilebilir, malın stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde Alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda, Alıcının Satıcı ALLKARIA’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme:
Havale ile ödeme yapmak isteyen Alıcı kendisine en uygun bankayı seçip Satıcı ALLKARIA’nın banka hesabına alışveriş bedelinin havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa, Alıcı hesabına geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri” nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
Malın tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı ALLKARIA’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde, orijinal ambalajı ile eksiksiz şekilde, Satıcı ALLKARIA’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda, nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı’nın ödemeyi işbu Sözleşme’nin Madde 7’de düzenlenen Allpara hesabı üzerinden gerçekleştirmesi de mümkündür. Bu şekilde yapılacak ödemelere, Madde 7 uygulanacaktır.
MADDE 7- ALLPARA HESABI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ayrı ve bağımsız olarak, Satıcı ALLKARIA ile Alıcı arasında Allpara Hesabı Üyelik Sözleşmesi’nin akdedilmesi hâlinde, Alıcıların, Satıcı ALLKARIA’nın satış faaliyetlerini yürütmekte olduğu  www.allkaria.com uzantılı online alışveriş sitesi üzerinden yapmış olduğu satın alma işlemleri neticesinde;

 1. İleri tarihli satın alma işlemlerinde kullanılmak üzere, yapmış oldukları ödeme tutarları esas alınarak kendilerine kazandırılan ve kendi hesaplarına aktarılan sanal para birimine Allpara,
 2. Söz konusu kazanımın, daha sonraki satın alma işlemlerinde kullanılmak üzere birikmekte olduğu sanal hesaba ise Allpara Hesabı,
adı verilecektir.
Alıcı, www.allkaria.com üzerinden yapacağı alışverişlerde, Madde 6’da belirtilen ödeme yöntemlerine ek ve tercihli olarak, Allpara hesabında biriken Allpara’ları kullanma hakkını haizdir. Alıcı, yapmış olduğu alışverişinde ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamını, hesabında biriken Allpara’ları kullanarak ödeme yapma hakkını haiz olduğu gibi, tutarın bir kısmını Allpara hesabındaki Allpara’lar ile, diğer kısmını ise Madde 6’da belirtilen diğer ödeme seçeneklerinden birini kullanarak ödeme yapma hakkını da haizdir.
Allpara hesabında biriken Allparaların kullanım süreleri, kazanıldıkları ve hesaba aktarıldıkları tarih itibariyle 1 (bir) yıldır. Bu sebeple, Alıcı’nın yapmış olduğu her bir alışveriş neticesinde kazanacağı Allpara’nın kullanım süresi, kazanıldığı tarih bakımından farklılık gösterecektir. Alıcı, yapmış olduğu satın alma işleminde, kullanım süresinin sona ermesine 1 (bir) gün kalan Allpara’yı kullanmış olup, Kanun’dan ve iş bu Sözleşme’den doğan sürelere uymak şartıyla cayma hakkını kullanmak üzere harekete geçmiş ise, Allpara’nın kullanım süresi, cayma hakkının kullanılmasını takiben Allpara hesabına ilgili tutarın iade edilmesi tarihinden itibaren işleyecek olan 14 (ondört) gün süreyle yalnızca bir defaya mahsus uzatılmış olacaktır.
Alıcı’nın ödeme aracı olarak Allpara hesabını kullanmayı tercih ettiği durumlarda Kanun’dan ve iş bu Sözleşme’den doğan cayma hakkı devam etmektedir. Alıcı’nın ödeme aracı olarak Allpara hesabını kullanmış olması ve ödeme tutarını, birikmiş olan Allpara’ları ile ödemiş olması hali cayma hakkının kullanımında herhangi bir fark yaratmayacak olup, Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilecektir.
Cayma hakkı bildirimi ve mesafeli satış sözleşmesine ilişkin sair bildirimler Satıcı ALLKARIA' ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı ALLKARIA' ya mevzuat hükümlerine ve Satıcı ALLKARIA’ya ait www.allkaria.com isimli elektronik alış-veriş sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde;
 1. Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (ondört) gün içerisinde Malı Satıcı ALLKARIA' ya geri gönderir.
 1. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
 1. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli tutarındaki Allpara, Alıcı'nın Allpara sanal hesabına iade edilir.
 1. Alıcı’nın Mal’ı satın alırken ödemenin bir kısmını Allpara hesabından, kalan kısmını ise Madde 6’da düzenlenen ödeme şekillerinden biri ile yapmış olması halinde, Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasını takiben kendisine yapılacak iadelerde Allpara hesabına öncelik tanınacaktır. Böylece, cayma hakkına konu Mal veya Malların bedeli için öncelikle Alıcı’nın yapmış olduğu Allpara ödemeleri iade edilecek olup, Allpara ile yapılabilecek iadeyi aşan Mal veya Malların bedeli için ise Alıcı’nın Mal veya Malları satın alırken tercih etmiş olduğu diğer ödeme şekline göre iade sağlanacaktır.

Mal, Satıcı ALLKARIA' ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekir. Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı ALLKARIA' nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı ALLKARIA 'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı ALLKARIA' ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı ALLKARIA'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı kendisi sorumludur. Bu hususta, Satıcı ALLKARIA sorumlu değildir. İş bu sorumluluk hususunu, Alıcı, kabul ve beyan etmiştir.
Taraflar, Allpara hesabının oluşturulması ve Allpara’ların kullanılmasına ilişkin diğer tüm hususlarda Allpara Hesabı Üyelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulama alanı bulacağını, kabul ve beyan ederler. Allpara Hesabı Üyelik Sözleşmesi metni için tıklayınız.
MADDE 8 – BADALL ÜYELİK BASAMAKLARI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ayrı ve bağımsız olarak, Satıcı ALLKARIA ile Alıcı arasında Badall Üyelik Sözleşmesi’nin (“Badall Sözleşmesi”) akdedilmesi hâlinde, Satıcı ALLKARIA, Badall Sözleşmesi uyarınca artık üye sıfatını haiz Alıcılara, her bir tam yıl içerisinde yapmış oldukları alışveriş tutarları toplamının, Badall Sözleşmesi ile belirlenen limitlere ulaşmasını takiben, ayrıcalıklı üyelik basamaklarında yer alacaklarını ve bu Alıcılara, kararlaştırılan ayrıcalıklardan faydalanma imkânı tanıyacağını taahhüt etmektedir.
Alıcıların söz konusu online alışveriş sitesi üzerinden, bir yıl içerisinde yapmış oldukları alışveriş tutarlarının toplamı esas alınarak dahil edildikleri, her birinin limiti farklı olan üyelik sınıflarına, Badall üyelik basamakları adı verilecektir. Badall üyelik basamakları, Badall 1 üyeliğinden başlayarak Badall 7 üyeliğine kadar devam eden yedi farklı üyelikten oluşmaktadır. Söz konusu üyelik basamaklarının limit tutarlarına ve her bir Badall üyeliğinin, Üye Alıcılara sağlayacağı avantajlara ilişkin hüküm ve koşullar Badall Üyelik Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.
Alıcı’nın bir üst Badall üyelik basamağına atlayabilmesi için, mevcut Badall üyeliğinde kalmakla yükümlü olduğu bir zaman dilimi olmayıp, www.allkaria.com uzantılı alışveriş sitesi üzerinden yapacağı alışveriş tutarları toplamının, bir üst Badall üyelik limitini karşılaması halinde Alıcı, üst Badall üyeliğine geçiş hakkı kazanmış olacaktır. Satıcı ALLKARIA ALLKARIA, Alıcı’ya, bir üst Badall üyelik basamağına geçişinin sağlanması hususunda, yapılacak olan alışveriş tutarları dışında ek bir kriter getirilmeyeceğini kabul ve beyan eder.
Badall üyelik basamaklarından herhangi birine dahil olan Alıcı’nın, Badall üyelik basamağının korunması veya bir alt Badall üyelik basamağına düşürülmesi yahut bir üst Badall üyelik basamağına çıkartılması hususunda uygulanacak olan esaslar Badall Sözleşmesi uyarınca şu şekilde kararlaştırılmıştır;
 1. Üye Alıcı’nın, bulunduğu Badall üyelik basamağına dahil olmasına sebep olan son satın alma işlemi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapmış olduğu toplam alışveriş tutarları toplamı, Üye Alıcı’nın Badall üyelik basamağının tekrar belirlenmesinde kriter olarak kabul edilecektir.
 1. Üye Alıcı’nın, bulunduğu Badall üyelik basamağına dahil olmasına sebep olan son satın alma işlemi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapmış olduğu alışveriş tutarları toplamı bir üst Badall üyelik basamağı limitini karşıladığı takdirde Üye Alıcı’nın Badall üyeliği bir üst basamağa çıkartılacaktır; Üye Alıcı’nın, söz konusu bir yıl içerisinde yapmış olduğu alışveriş tutarları toplamı bir üst Badall üyeliğinin gerektirmiş olduğu limiti karşılamıyorsa ve fakat bulunduğu Badall üyelik basamağı için yeterli olan limiti karşılıyorsa Üye Alıcı, bulunduğu Badall üyelik basamağını koruyacaktır.
 1. Üye Alıcı’nın, bulunduğu Badall üyelik basamağına dahil olmasına sebep olan son satın alma işlemi tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapmış olduğu alışveriş tutarları toplamı bir üst Badall üyelik basamağı limitini karşılamamakla birlikte, bulunduğu Badall üyelik basamağını koruması için gerekli olan limitin de altında kalıyorsa, Alıcı’nın Badall üyeliği ilgili yılın sonunda bir alt basamağa düşürülür.
 1. Üye Alıcı’nın Badall üyeliği, bulunduğu Badall üyelik basamağına dahil olmasına sebep olan son satın alma işlemi tarihinden itibaren bir daha alışveriş yapılmaması halinde dahi, bu tarihi takip eden her bir yılda yalnızca bir alt Badall üyelik basamağına düşecektir.
Üye Alıcı’nın, Kanun’dan ve Sözleşme’den doğan cayma hakkını kullanması sebebiyle, Sözleşme’nin 11. Maddesi uyarınca Satıcı ALLKARIA’nın kendisine yapacağı, cayma hakkına konu Mal veya Malların bedeli tutarındaki iadeyi takiben,
 1. Üye Alıcı’nın kalan alışveriş tutarları, cayma hakkının kullanılmasından önce bulunduğu üyelik basamağının limitinin altına iniyor ise Üye Alıcı, bir alt üyelik basamağına inecektir;
 1. Üye Alıcı cayma hakkının kullanılmasından önce Badall 1 basamağında olmakla birlikte cayma hakkının kullanılması ile birlikte kalan alışveriş tutarları bu üyelik basamağına ait limitlerin altına düşüyorsa Üye Alıcı, herhangi bir üye basamağında yer alamayacak olup Badall 1 üyelik basamağının kendisine tanımış olduğu ayrıcalıkları kaybedecektir.

Badall üyeliğine dair yukarıda yer verilen ve diğer tüm hususlarda Badall Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
MADDE 9 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Satıcı ALLKARIA’ya ait web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı ALLKARIA tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyid ve izinleri verdiğini beyan eder. Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı ALLKARIA iletişim bilgilerine ve/veya web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı ALLKARIA tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet' e ait temel özellikler, Mal/Hizmet' in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet' i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet' in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet' in tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı ALLKARIA' ya ödememesi halinde, Alıcı Mal/Hizmet' in kendisine teslim edilmiş olması halinde Mal/Hizmet 'i 10 (on) gün içinde Satıcı ALLKARIA' ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde, teslimat giderleri Alıcı'ya aittir.
MADDE 10 - SATICI ALLKARIANIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı ALLKARIA, sözleşme konusu Mal/Hizmet' in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı'ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı ALLKARIA, mücbir sebepler veya nakliyeyi veya teslimi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı ALLKARIA sorumlu tutulamaz.
MADDE 11– CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı ALLKARIA' ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı ALLKARIA' ya mevzuat hükümlerine ve Satıcı ALLKARIAya ait www.allkaria.com isimli elektronik alış-veriş sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı ALLKARIA' ya geri gönderir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir.
Mal, Satıcı ALLKARIA' ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı ALLKARIA' nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı ALLKARIA 'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı ALLKARIA' ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı ALLKARIA' nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı kendisi sorumludur. Bu hususta, Satıcı ALLKARIA sorumlu değildir.
Alıcı’nın Allpara sanal hesabında birikmiş olan Allparaları kullanarak yapmış olduğu alışverişlere ilişkin cayma hakkı, iş bu Sözleşme’nin 7. maddesinde ayrıca hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
MADDE 12 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
ALICI Mal’ı teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme' den cayma hakkına sahip olmakla birlikte kanunen aşağıda belirtilen mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.
a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel mallar dahil),
b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi hızlı bozulabilen ve/veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
c) Kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,
d) Teslimden sonra başka mallarla karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
f) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve fiyatının belirlenmesinin Satıcı ALLKARIA/sağlayıcının kontrolünde olmadığı mal veya hizmetler,
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
i) Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve
j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Alıcı'nın  ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller,
Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur.  Buna göre,  cayma tarihine kadarki süreçte ürün' ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Satıcı ALLKARIA tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.
Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı' nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Satıcı ALLKARIA' ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı olarak iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Mal’ın azami on (10) gün içerisinde, giderleri Alıcı' ya ait olmak üzere Satıcı ALLKARIA' nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ' nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Alıcı Mal’ı bu kargo firması ile iade edebilir, bu takdirde Alıcı' dan masraf alınmaz.
Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
"Ürünün iade edileceği adres,
Satıcı ALLKARIA adresi / iade için teslim olunan  kargo firması adı/şubesi "
Yukarıdaki belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI ALLKARIA 'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Alıcı' ya teslim masrafları Alıcı'ya, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Alıcı'nın Ürünler' e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Satıcı ALLKARIA'nın Alıcı' dan olan, ödül puanlarını da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir. Alıcı, ödül puanlarının da takas - mahsup edilebileceğini peşinen kabul etmiştir.
MADDE 13 - MALIN/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı ALLKARIA - Karyalı Pazarlama Ltd. Şti. tarafından, kendisine ait www.allkaria.com elektronik alış-veriş sitesinde satışa sunulan mal/hizmetlerde yapılan indirimler, kullandırılan indirim kuponları, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
MADDE 14 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcunu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı ALLKARIA' nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
MADDE 15 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme çerçevesinde, Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Karyalı Pazarlama İnşaat Sanayi Nakliye Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 16 - MÜCBİR SEBEBLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, bölgesel veya genel ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, üretim, tedarik veya nakliyeyi engelleyen salgın hastalık, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı (elektronik posta aracılığıyla) olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
MADDE 17 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, her yıl yenilenen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
MADDE 18 - YÜRÜRLÜK
18 (onsekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ………..-2020 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Satıcı ALLKARIA : KARYALI PAZARLAMA İNŞAAT SANAYİ NAKLİYE YATÇILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Alıcı : ……….

Adı – Soyadı ( Şirket Ünvanı ):
Adresi : Ofis Bodrum/
TC No :
Vergi Dairesi ve No :

Telefon :
E-Posta:
TC.Kimlik No:  Vergi Dairesi: Vergi No:
Fatura adresi   Gönderim adresi
Bizimle alışveriş yaptığınız için teşekkürler