Ön Bilgilendirme Formu

Karyalı Pazarlama İnşaat Sanayi Nakliye Yatçılık Turizm Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır) tarafından yönetilmekte olan www.allkaria.com internet sitesinden herhangi bir ürün satın alma işlemi yaparak, sipariş verenler (bundan böyle ‘Alıcı’ olarak anılacaktır), mesafeli satış sözleşmesini onaylamadan ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce, aşağıdaki hususları ;

1) Şirket’ in ünvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgilerini ;

2) Şirket tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Şirket’e verdiği izinler, Alıcı’nın kanuni hakları, Şirket’in hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerini;

3) Sözleşme konusu ürün(ler) için Şirket tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünler’ in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı’nın Şirket’e ödeyeceği toplam bedel);

4) Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgileri;

5) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumluluklarını;

6) Alıcı’nın, yasal olarak cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetleri;

7) Alıcı’nın, yasal olarak cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceğini;

8) Cayma hakkı olan ürünlerde, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, kullanım amacına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Şirket’in zararlarına giderimle sorumlu olacağı ve Şirket’nin kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceğini;

9) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Şirket’e iade usul ve şartları ve ilgili tüm mali hususları (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil);

10) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Şirket’e şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceğini; ve internet sitesinde bulunan tüm açıklamaları okuduğunu ve bilgilendiğini teyit ve kabul eder.